Annual Report 2019 Danish Version

Conducive Space for Peace (CSP) er en dansk civilsamfundsorganisation, der er etableret på en stiftende generalforsamling i december 2018 (se vedtægter) og registreret som en almennyttig forening hos Erhvervsstyrelsen per 1. januar 2019. Organisationen er grundlagt af Mie Roesdahl i 2016 med støtte fra en gruppe af stiftende bestyrelsesmedlemmer i november 2016 og har eksisteret i forskellige former og faser frem til slut 2018, hvor den fik sin endelig form som en selvstændig organisation. Formålet med CSP er at styrke lokal fredsopbygning i konfliktramte lande og skabe forandringer i det internationale system til støtte af fredsopbygning. CSP har fokus på at styrke lokale aktørers rolle i at skabe bæredygtig fred. CSPs arbejde fokuserer konkret på støtte til forandringsagenter, vidensopbygning og strategisk kommunikation i samarbejde med lokale aktører i konfliktramte lande, samt facilitering af netværk til deling af erfaringer mellem fredsopbyggere ’trans-lokalt’ altså på tværs af forskellige lande.

 

Shopping Basket